Aage A Wilhelmsen

1273

Aage A Wilhelmsen

Aage A. Wilhelmsen er født i 1938, og som 15-åring dro han til sjøs. Etter en del år kom han hjem, og dermed var sjølivet slutt.
Fra 1960 til 1993 drev han som drosjeeier i Mandal. Og samtidig skrev han historiske artikler for lokalavisen Lindesnes. De siste 20 år har han vært historisk medarbeider i nevnte avis. Han har også hatt flere bildeutstillinger i Mandal, og stått bak utgivelse av 16 lokalhistoriske bøker, skrev av ham selv og sammen med andre lokalhistoriske interesserte. Krigsseilere har alltid stått hans hjerte nær, og han har skrevet en rekke artikler om krigsseilerne i forskjellige aviser og blader.

I 2005 fikk Aage A. Wilhelmsen Mandal kommunes kulturpris