Sarah Hopkinson

Sarah Hopkinson

Sara Hopkinson har skrevet en rekke maritime fagbøker og utviklet læremidler til bruk i fritidsbåtskipperutdanningen i England (RYAs Yachtmaster opplæring). Hun arbeider også selv som instruktør