Sjømenn i krig

1818
ISBN: 9788244200387
Utgivelsesår: 2007
Status: Utsolgt
Sideantall: 224
Innbinding: ib
Pris:
339.00

Sjømenn i krig

Aage A Wilhelmsen

Denne boken handler om 29 krigsseilerne, hva de opplevde og hvordan de taklet storm og kulde, konvoitrafikk og konstant trussel fra tyske fly og u-båter. Utsolgt, fås kun i pocket.
Ved krigsutbruddet 9. april 1940 var Norge en av verdens største sjøfartsnasjoner, med over 30 000 sjøfolk spredt på 1000 skip i fart over hele kloden. Denne boken handler om 29 krigsseilerne, hva de opplevde og hvordan de den gang og i ettertid taklet det de gjennomlevde i storm og kulde, i konvoitrafikk og under konstant trussel om å bli truffet av dødbringende torpedoer fra tyske ubåter. Men det er også en beretning som belyser hvor skammelig det norske samfunnet behandlet de hjemvendt krigsseilerne i årene som fulgte.

Aage A. Wilhelmsen har som kulturperson og sørlandspatriot fått fram historiene til folk i sitt lokalmiljø. Det har resultert i en nær og personlig dokumentar fra en tidsperiode som frembragte både ære og vannære. Samtidig utgjør disse 29 portrettene et tverrsnitt av tusenvis av norske krigsseilere og deres opplevelser i krig og etterkrigstid, over hele landet.

Utolgt - fås i pocketutgave.

Presse

"Det er sterkt å lese krigsseilernes beretninger og om de påkjenninger de var utsatt for, i en tid hvor posttraumatisk stress og krisepsykiatri var ukjente begrep"

PROSA (faglitterært tidsskrift)