SOLDATER

1912
ISBN: 9788244200547
Utgivelsesår: 2009
Status: I salg
Sideantall: 360
Innbinding: ib
Oversatt av: Rune R. Moen
Pris:
299.00
Førpris: 569.00

SOLDATER

”Det er soldatene som vinner krigen, mens generalene får æren.”  Napoleon Bonaparte

i SOLDATER – og krigere gjennom 2500 år gjenoppleves de dramatiske erfaringene til alle som utkjempet krigene: romerske legionærer, skandinaviske vikinger, høymiddelalderens riddere, mongolske ryttere, japanske sumaraier, indianerkrigere, Napoleons kavaleri, fremmedlegionærer og mange flere.

Detaljerte fotosekvenser viser blant annet hvordan soldater har levd og slåss – og følger utviklingen av våpen og personlig utrustning gjennom tusener av år. Her beskrives i detalj hvordan det artet seg å være soldater og krigere under høyst ulike forhold opp gjennom historien. Vi møter dem under trening, i kamp på liv og død, og hvordan de var utstyrt for å kunne overleve på slagmarken og bak linjene og i forlegninger.

Presse


Ingen må heller la seg lure av prektige illustrasjoner og elegant lay-out til å tro at denne kronologiske fremstillingen av soldaten og hans håndverk ikke samtidig er seriøs militærhistorie.

General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen i forordet til den norske utgaven.