William J. H. Andrewes

William J. H. Andrewes

William J. H. Adrewes er kurator ved Collection of Scientific Instruments, Harvard University. Han er også redaktør av verket The Quest for Longitude, Cambridge 1996.
Andrewes bor i Concord, Massachusetts, USA.