Brian Lavery

1157

Brian Lavery

Brian Lavery er konservator i maritim historie ved National Maritim Museum, Greenwich, London. Han har skrevet en rekke bøker, mest kjent er hans studier av admiral Nelson. Lavery har også vært mye brukt som konsulent i forbindelse med historiske filmer, blant annet Master and Commander, og ved byggingen av kopier av skip som kaptein Cooks Endeavour og emigrantskipet Constant.